Zet je grenzen niet op het Spel!

Verleg je grenzen niet

Bij ons draait het allemaal om het plezier. Voor een groot aantal spelers is een casinobezoekje steeds ontspannend, toch ontwikkelen sommige spelers risicovol speelgedrag waaruit een kansspelverslaving kan voortvloeien. Natuurlijk sta je hier niet alleen voor en nemen we de verantwoordelijkheid om onze gasten te beschermen voor onmatig spelen.

Wij garanderen een verantwoord, eerlijk en veilig spelverloop. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat je jouw persoonlijke grenzen niet op het spel zet.

Gediplomeerde medewerkers

Onze medewerkers volgen vóórdat ze aan de slag gaan de ‘basis- en vervolgcursus Kansspelproblematiek’  om het wettelijk vereiste cursuscertificaat te verkrijgen. Deze kennis wordt om de 3 jaar opgefrist en ondersteund door het Centrum Voor Verantwoord Gokken.

Door het persoonlijke contact en de laagdrempelige benadering van onze gasten, bouwen we een band op. We signaleren snel een verandering in gedrag en ondernemen passende actie. Deze band helpt ons ook om het gesprek over verantwoord spelen en onmatig speelgedrag te voeren met onze gasten. Het voorkomen van onmatig deelname aan onze kansspelen en tijdige interventies achten wij van het grootste belang. Wij benadrukken het belang van verantwoord spelen en geven tijdig, goede en begrijpelijke informatie aan onze gasten over ons spelaanbod en de mogelijke risico’s.

Om met plezier en verantwoord te blijven spelen geven we graag de volgende tips:

 • Bepaal van tevoren je budget.
 • Speel niet met geld wat je niet kunt missen.
 • Leen geen geld om mee te spelen.
 • Laat jouw bankpas en/of creditcard thuis.
 • Pak je winst en neem je verlies.
 • Bepaal van tevoren hoe lang je wilt spelen.
 • Neem af en toe een pauze.
 • Speel niet als je onder invloed bent van alcohol en/of drugs.
 • Vraag een casinomedewerker om advies als je problemen met spelen ervaart.

Er zijn ook risico’s verbonden aan het spelen in ons casino. Soms spelen gasten te vaak of met geld wat ze niet kunnen missen. Er ontstaan problemen door overmatig spelen. Niet alleen voor de gast zelf maar ook voor zijn naasten.

Wij willen uiteraard voorkomen dat onze gasten de controle over het spelen verliezen. Dit doen wij door het zorgvuldig uitvoeren van ons preventiebeleid door onze getrainde casinomedewerkers. Wij hebben een wettelijke zorgplicht om kansspelproblematiek te voorkomen. Daarnaast heb jij ook jouw eigen verantwoordelijkheid om verantwoord te spelen en onze adviezen ter harte te nemen.

Er is een wetenschappelijke risicoanalyse verricht, conform de eisen van de Kansspelautoriteit, van ons aanbod van kansspelen. Er zijn kansspelen die een hoger risico hebben op de ontwikkeling van gokverslaving.

Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld:

 • Gemiddelde tijd tussen inzet en uitbetaling
 • Gemiddelde tijd tussen 2 inzetten
 • Een hoge winkans
 • De mogelijkheid om door te blijven spelen
 • De hoogte van de jackpot

Er is onderscheid te maken tussen automaten met een laag, middel- en hoog risico. In onze casino’s zijn er geen kansspelautomaten met een laag risico aanwezig. Wij maken duidelijk inzichtelijk of het een middel- of hoog risico speelautomaat betreft.

Het spelen op een hoog risico automaat wil overigens niet per definitie zeggen dat jij sneller in de problemen zou kunnen komen. Verantwoord Spelen en de controle behouden over het spelen is voor ieder speelautomaat in ons casino van toepassing.

Wij vinden het belangrijk om te noemen dat je geen invloed hebt op de uitkomst van de spellen.

Een onafhankelijke en wetenschappelijke risicoanalyse van ons spelaanbod is uitgevoerd door de VAN Speelautomaten Branche organisatie. In deze twee analyses zijn de kenmerken en risico’s van onze aangeboden spellen geanalyseerd. Voor het uitvoerige verslag van risicoanalyses verricht door Necton en Gamgard verwijzen wij naar deze rapporten. De algemene conclusie is dat kansspelautomaten een van de meest verslavende soorten kansspelen zijn. Onze kansspelautomaten zijn allemaal Artikel 13- automaten. De lage inzet, relatief lage jackpot en minder audiovisuele effecten/speelelementen dragen ook bij aan een lager risico. Er is een verschil opgemerkt tussen de single player en de meerspelers. Het speeltempo bij de meerspelers ligt lager. In ons casino bevinden zich speelautomaten die in de categorie medium en hoog vallen. De meerspeler roulette en bingospellen vallen in de categorie medium. De bezoeker wordt middels posters op de aanwezigheid van deze verschillende categorieën speelautomaten geattendeerd. Onze medewerkers kunnen onze gasten informeren over de risico’s en altijd tips voor verantwoord spelen geven.

Toegangscontrole

Elke gast die Casino Sluis bezoekt is verplicht zich te legitimeren bij binnenkomst. Mocht er een gast toegang hebben gekregen tot ons casino waarbij achteraf blijkt dat dit niet geoorloofd is (bijvoorbeeld door een vervalst identiteitsbewijs) wordt de gast direct verzocht het casino te verlaten en ondernemen wij passende actie.

CRUKS Controle

Middels zijn persoonsgegevens en BSN nummer controleren wij of de gast geregistreerd staat in CRUKS. Als er sprake is van registratie in CRUKS zijn wij verplicht om hem/haar de toegang tot ons casino te ontzeggen.

Toegang tot het casino via de Fast lane

Een gast die dat wenst kan, na een eerste inschrijving, gebruik maken van de de zogenaamde fast lane. Door middel van vingerafdruk of gezichtsscan wordt zijn identiteit gecontroleerd en de Cruks controle gedaan alvorens toegang tot Casino Sluis wordt verleend. De wijze waarop met deze gegevens wordt omgegaan vind je terug in onze privacyverklaring.

Toegang geweigerd

We kunnen je niet toelaten als je in één van deze gastengroepen valt:

 • Je bent jonger dan 18 jaar
 • Je hebt geen geldig identiteitsbewijs
 • Je hebt een entreeverbod voor Casino Sluis

Je staat ingeschreven in CRUKS of hebt een actief (on)vrijwillig toegangsverbod.

Wij houden ons aan de gestelde eisen in de beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor verantwoord spelen m.b.t. reclame en werving (paragraaf 2)

Dit houdt in dat we op zorgvuldige en evenwichtige wijze reclame maken. We zijn terughoudend betreft vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en soorten kanalen en onze reclame richt zich primair op onze hoofdactiviteit.

Wij zetten niet aan tot onmatige deelname aan onze kansspelen, prijzen deze niet aan als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen, promoten gokken niet als leefstijl en/of bagatelliseren de gevolgen van onmatig gokken.

Onze reclame is niet misleidend en geven bijvoorbeeld op geen enkele wijze de indruk dat gasten invloed op de uitkomst hebben.

Tevens richten wij onze reclame niet op kwetsbare groepen te weten:

 • Minderjarigen
 • Personen met een verstandelijke beperking
 • Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad. 

Ook richten wij onze reclame niet op jongvolwassenen (18-24 jaar) en op personen die zich hebben uitgesloten middels een vrijwillig toegangsverbod. Deze 18-24 jarigen zijn uitgesloten van deelname aan speciale acties binnen ons casino.

Wij maken geen gebruik van websites of social mediakanalen die gericht zijn op genoemde kwetsbare personen. Tevens onthouden wij ons van fysieke reclame voor ons casino die in het zicht of op locatie staan die gericht zijn op minderjarigen.

Uit risicoanalyse blijkt ook welke kansspelen een hoge risicofactor hebben. Hiermee houden wij rekening bij onze reclame-uitingen.

Jong Volwassenen (18-24jaar)

Onze medewerkers zijn extra alert op het gedrag van jongvolwassenen (18 – 24 jaar). Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat deze groep extra kwetsbaar is voor verslaving. Wij gaan nog sneller met hen in gesprek, benoemen extra en nadrukkelijker de risico’s van het spel. Wij adviseren jongvolwassenen om het spelgedrag aan te passen en/of een time-out/vrijwillig toegangsverbod te nemen.

We motiveren en verwijzen de jongvolwassenen nog sneller door voor advies/hulp bij onmatig en risicovol spelgedrag en wijzen op de mogelijkheid om zich in te schrijven in CRUKS.

Personen waarvan wij het vermoeden hebben dat er sprake is van een verstandelijke beperking

Gasten waarbij wij het vermoeden hebben of weten van een verstandelijke beperking observeren wij zeer zorgvuldig en consequent op signalen die kunnen wijzen op dat zij de controle over het spel (dreigen) te verliezen. In een gesprek toetsen wij in hoeverre de gast in staat is om de risico’s en gevolgen van gokken goed in te schatten. Op basis van deze toetsing interveniëren wij op passende wijze.

Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad

Gasten waarvan wij weten of in redelijkheid kunnen vermoeden dat zij een verslaving hebben of hebben gehad observeren wij zorgvuldig en we gaan nog sneller het gesprek aan en zetten de meest gepaste interventie in. Dit is ook van toepassing op gasten die eerder een vrijwillig toegangsverbod hebben gehad voor ons casino.

De gast heeft ook de mogelijkheid om zichzelf een tijdelijk toegangsverbod voor 3 maanden voor Casino Sluis op te leggen. De medewerkers kunnen de gast informeren over de mogelijkheden en hem een formulier overhandigen waarmee een vrijwillig toegangsverbod kan worden aangevraagd. Wij geven altijd informatie over mogelijkheden voor hulp/advies en adviseren de gast hier gebruik van te maken.

Casino Sluis heeft de mogelijkheid om een gast een tijdelijk of permanent toegangsverbod op te leggen. Dat kan opgelegd worden bij bijvoorbeeld het stelselmatig overtreden van de huisregels. Op het moment van ingang van een dergelijk onvrijwillig toegangsverbod zal dat aan de betreffende gast kenbaar gemaakt worden.

Vanaf 1 oktober 2021 is het mogelijk om een speelpauze in te lassen voor risicovolle kansspelen als je het gokken niet meer onder controle hebt.
De uitsluiting is voor minimaal 6 maanden voor

 • Online casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit
 • Alle speelautomatenhallen.

Je kunt zich inschrijven via DigiD of met een papieren formulieren.
Zie voor meer informatie: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

Het is ook mogelijk dat jouw naaste, werkgever of een aanbieder van kansspelen een aanvraag doet bij de Kansspelautoriteit om jou te registreren in CRUKS. Dit is een verzoek tot onvrijwillige uitsluiting. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Dit kan ook alleen als alle andere hulp niet gewerkt heeft.

Controle CRUKS voor entree van ons casino.
Voordat jij ons casino kan bezoeken, controleren wij altijd eerst of je geregistreerd staat in CRUKS. Als dat het geval is, laten wij jou niet toe in ons casino. Wij hebben, vanaf 1 oktober 2021, een aantal gegevens van jou nodig (geldig ID, BSN-nummer) om deze verplichte check te doen.

Er zijn verschillende online zelftesten die je gratis en anoniem kunt doen die je inzicht geven in jouw speelgedrag:

Als je verdere informatie nodig hebt rond verantwoord gokken, dan is het misschien in sommige gevallen interessant om volledig anoniem en vrijblijvend met andere professionele organisaties in contact te komen.

Als je wilt dat je de toegang tot fysieke casino’s en speelhallen, maar ook tot online casino’s wordt ontzegd, dan kan je jezelf laten opnemen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) via de website van de Kansspelautoriteit of door dit formulier per post op te sturen

Wil je een kennis of een persoon in jouw directe omgeving de toegang tot fysieke casino’s en speelhallen en online casino’s laten ontzeggen, dan kan je een aanvraag daartoe starten via dit formulier van de Kansspelautoriteit.

Voor de meeste zorginstellingen heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, maar een eerste gesprek is vaak gratis. Bekijk de lijst met hulpinstanties:

Professionele hulpverleningen